CZEN
Věnujte Vaši symbolickou hodinovou mzdu
...........................................
Chci darovat dětem více hodin
hodiny
..............................
Děkujeme za Vaše hodiny, které mají smysl